وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
99 هزارتومان

سومین دوره شیمی دهم:

3. آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟